Show menu

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2019 (JR SPK 2019)

25. 2. 2019
Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini:
- organizacija in izvedba poslovnih dogodkov,
- aktivna udeležba na poslovnih dogodkih,
- informiranje slovenskih in tujih podjetij,
- poglobljeno svetovanje slovenskim podjetjem,
- zagotavljanje prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno,
- promocija slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državi, v kateri posamezni poslovni klub deluje,
- promocija slovenskega poslovnega kluba.

Rok za oddajo vlog: 29. 3. 2019, do 13. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za spodbujanje podjetništva