Show menu

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve (Ur. list št. 12/2019 z dne 27. 2. 2019)

4. 3. 2019
Namen tega javnega razpisa je spodbuditi  prav-ne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju okoljskega /ekološkega managementa in okoljskih/ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka. Cilj javnega razpisa je spodbujanje uvedbe okoljskih znakov za turistične nastanitve. Cilj javnega razpisa bomo dosegli s sofinanciranjem stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Znak za okolje EU – EU Ecolabel, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping.

Rok za prejem ponudb: 15.04.2019

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1171