Show menu

Sprememba (Ur. list št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019) Javnega razpisa za predfinanciranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018

4. 3. 2019

I. Spremeni se besedilo poglavja 3.3 javnega razpisa, ki se po novem glasi: »Roki za oddajo vlog so: 3. 9. 2018, 1. 10. 2018, 5. 11. 2018, 3. 12. 2018, 4. 2. 2019, 4. 3. 2019 in 15. 4. 2019.«

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane ne-spremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad


http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi