Show menu

430-806/2018, Javni razpis za izvedbo projekta "Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev

4. 3. 2019
Ministrstvo za notranje zadeve je 4. 1. 2019 v Uradnem  listu  RS, št. 1/19 objavilo Javni  razpis za izvedbo projekta »Izdelava  brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«, št. 430-424/2018, ki se financira iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna Re-publike Slovenije – slovenske udeležbe.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12 Navodil prijaviteljem za izdelavo vlog razpisne  dokumentacije  predmetnega  javnega  razpisa,  za  predmetni  javni  razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,  zgornji  meni  »o  ministrstvu«,  levi  meni  »Javni  razpisi«, naročnik  objavil  dokument  »Dodatni pojasnili v zvezi s pripravo vloge, z dne 21. 2. 2019«.Ministrstvo za notranje zadeve.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve