Show menu

Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin prod, grušč in pesek, na raziskovalnem prostoru Trstje, v Občini Ljutomer

14. 3. 2019

Rok za oddajo prijav: do vključno 19. 4. 2017, do 10. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo

http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/