Show menu

Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2019

18. 3. 2019
Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot  posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki  predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti  ob  upoštevanju različnosti.

Vrsta nagrad in priznanj, ki se lahko podeli:– nagrada za življenjsko delo,– nagrada za izstopajoče  kvalitetno  in  strokovno delo v zadnjih petih letih,– priznanje za dosežke na posameznih področjih dela,– skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju

Rok za prejem ponudb: 30.04.2019.


Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socilane zadeve in enake možnosti