Show menu

Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019

18. 3. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje primarne  zdravstvene  dejavnosti,  katerih  predmet  je  nakup nujnega reševalnega vozila tipa B (v nadaljevanju – NRV-B), v letu 2019, pri čemer morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2019.Na javni razpis se lahko prijavi občina/mestna ob-čina, ustanoviteljica  javnega  zdravstvenega  zavoda, zdravstvenega doma. V primeru, da je ustanoviteljic zdravstvenega doma več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin ustanoviteljic,  na  podlagi  izdanega  pooblastila  ostalih občin ustanoviteljic. Prijavitelj lahko prijavi investicijski projekt za eno vozilo.

Rok za prejem ponudb 3. 4. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/