Show menu

Dodatna pojasnila (Ur. list št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019)

18. 3. 2019
Javnega razpisa za izvedbo projekta  »Izdelava brošur in  video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«, št. 430-424/2018, (Uradni listu RS, št. 1/19) ki se financira iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna Re-publike Slovenije – slovenske udeležbe.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2935