Show menu

Javni razpis P1 plus 2019 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

18. 3. 2019
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite  s  subvencijo  obrestne  mere,  ki  jih  razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: 

Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d.,  Deželna  Banka  Slovenije  d.d.,  Sberbank  banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna  banka  Maribor  d.d.,  Nova  Ljubljanska  banka  d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter De-lavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti,  izboljšanje  financiranja  obratnih  sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti  kredita  in  možnosti  koriščenja  moratorija  pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Odprt do 15. 10.2019

Izvajalec razpisa: Javni sklad RS za podjetništvo