Show menu

Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na območju Republike Slovenije

27. 3. 2019
Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesij verificiranim veterinarskim organizacijam za izvajanje reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na območju Republike Slovenije.
Začetek in trajanje koncesije: koncesijska po-godba se sklene za obdobje 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem.

Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do preklica.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/objave_za_javnost/javni_razpisi_koncesije/