Show menu

Javni razpis za izbiro izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, namenjenih za sledljivost tobačnih izdelkov za obdobje 2019–2022

27. 3. 2019
Namen razpisa je izbira in imenovanje  subjekta, ki bo odgovoren za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak na  ravni  zavojčka  in  na  ravni  agregirane  embalaže ter identifikacijskih kod gospodarskih subjektov, objektov in strojev v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/574 z dne 15. decembra 2017 o tehničnih standardih  za  vzpostavitev  in  delovanje  sistema  sledljivosti tobačnih izdelkov (UL L št. 96 z dne 16. 4. 2018, str. 7; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2018/574/EU).

Rok za oddajo vlog je 5. 4. 2019 do 10. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/