Show menu

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019

27. 3. 2019
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa:  Sofinanciranje  čebelarske  opreme  in  Pomoč čebelarjem  začetnikom v letu 2019, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije, izboljšanje starostne strukture čebelarjev s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.


Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano