Show menu

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2019

27. 3. 2019
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2019, katerega namen je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih matic.


Rok za prejem ponudb: 30.04.2019 do 12:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1470