Show menu

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019

27. 3. 2019
Predmet  javnega  razpisa  je  dodelitev  nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano