Show menu

Javni razpis za izvedbo projekta »Obeležitev Svetovnega dneva beguncev«, št. 430-12/2019

2. 4. 2019
Predmet javnega razpisa je v letih 2019, 2020 in 2021 priprava dogodka namenjenega obeležitvi Svetovnega dneva beguncev, ki se obeležuje 20. 6., na katerem aktivno, vzajemno in vključujoče sodelu-jejo osebe z mednarodno zaščito, prosilci za med-narodno zaščito in predstavniki družbe sprejema. V letih 2020 in 2021 je predmet razpisa tudi izvedba spremljajočih aktivnosti pred Svetovnim dnevom beguncev z namenom ozavestiti prebivalce Republike Slovenije o splošni begunski tematiki s poudarkom na dobrih praksah ter izzivih, s katerimi se srečujejo prosilci za mednarodno zaščito ter osebe z medna-rodno zaščito pri vključevanju v družbo

Rok za oddajo prijav: 26. aprila 2019, do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

http://www.uoim.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/5746/