Show menu

• Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2019

2. 4. 2019
- Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2019 (Ur. list št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019)

- Redni letni javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2019 ter za čas trajanja šolskega leta 2019/2020 (Ur. list št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019)

- Redni letni javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji za leto 2019. (Ur. list št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019)


Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije