Show menu

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu za leto 2019

2. 4. 2019
Predmet javnega razpisa je podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu.

Namen razpisa je s  podelitvijo licenc  supervizorja  v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokov-no usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega  varstva  ter javna objava liste supervizorjev.

Rok za oddajo vlog: 29. 4. 2019 do 24. ure.

Izvajalec razpisa: Socialna zbornica Slovenije