Show menu

Preklic (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019) javnega razpisa RS Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Veterinarske uprave RS, Ljubljana, Parmova 53, številka 430-2/2009/5

10. 4. 2019
Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/objave_za_javnost/javni_razpisi_koncesije/