Show menu

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2019/20

10. 4. 2019
Predmet javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2019/20 (v nadaljevanju: katalog), ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju.

Rok za prejem ponudb: 25.04.2019 do 23:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport