Show menu

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2019 (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019)

10. 4. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2019.

Za ta namen so predvidena sredstva proračuna Republike Slovenije za leto 2019, na proračunski po-stavki 141710 – ukrep: Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk, NRP 2330-18-0011, v višini do 168.010 eurov.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol ter fakultet. Upravičeni oziroma neupravičeni stroški so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za prejem ponudb: 30.04.2019 do 10:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano