Show menu

Javni razpis za dodelitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe

10. 4. 2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesije za opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračuna RS in reproduk-cije z osemenjevanjem domačih živali.

Rok prijav je odprt do preklica.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/objave_za_javnost/javni_razpisi_koncesije/