Show menu

Javni razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019

10. 4. 2019
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019.

Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot.

Rok za oddajo prijav: 8. 5. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje