Show menu

Javni razpis P7-2 2019 – Mikrokrediti

10. 4. 2019
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, pred-stavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:– ohranitev delovnih mest,– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,– spodbujanje  financiranja  projektov  in  poslovnih procesov gospodarstva.

Odprt do 04. 07. 2019.

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=87