Show menu

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2019/20

10. 4. 2019
Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2019/20 (sofinancira se področno koordinacijo tistih  programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni / športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Rok za oddajo vlog 19. 4. 2019.

Izvajalec razpisa: Zavod za šport RS Planica