Show menu

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« in »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme«

16. 4. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti programa SIO-2020, katerih izvedba je predvidena v letu 2019, in sicer:– dejavnost »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«;– dejavnost »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme«. Namen javnega razpisa je zagotavljanje sodobnega učnega okolja s pomočjo interaktivnih zaslonov in dodatnih dostopovnih točk, kar bo prispevalo h kvalitetnejšemu in izboljšanemu vzgojno-izobraževalnemu procesu.
Ciljne skupine, h katerim sta usmerjeni dejavnosti, ki  bosta sofinancirani na podlagi tega javnega razpisa, so mladi (učenci, dijaki, študenti) ter strokovni delavci (učitelji).

Rok za oddajo vlog: 18. 4. 2019 do 24.ure.

Izvajalec razpisa: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije 

http://arnes.splet.arnes.si/sio-2020/