Show menu

Sprememba (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019) javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za mikrokredite

24. 4. 2019
Spremembe se nanašajo na naslednje točke javnega razpisa:

3. Viri financiranja
Se v celoti nadomesti z:Finančni instrument mikrokrediti se financira:
a) v deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvaja-nje EKP v obdobju 2014–2020, ki jih, v vlogi upravljalca sklad skladov, upravlja SID Banka in
b) v deležu 37,5 %, z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.
Skupni razpoložljivi znesek   je   v   višini 18.000.000 EUR.


Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo