Show menu

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije s pričetkom v študijskem letu 2019/20

24. 4. 2019
Predmet razpisa je štipendiranje za podiplomski (druga ali tretja bolonjska stopnja) študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije (državah izven EU), na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in področju kulturnega menedžmenta.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 50.000,00 EUR.

Rok za prejem ponudb: 20. 5. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1925