Show menu

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v šolskem letu 2019/20

24. 4. 2019
Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva stopnja) na tujih izobraževalnih ustanovah, ki jo kandidat zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (bachelor):

1. na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in kulturne dediščine;
2. za posebno nadarjene s področja glasbe, baleta in plesa.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 190.000,00 EUR

Rok za prejem ponudb: 20. 5. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1924