Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2020–2021

24. 4. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z nemškimi raziskovalci v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 na vseh znanstvenih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija.

Rok za oddajo vlog: 28. junija 2019 do 14.00.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Nemcija/razpisi/19/razp-nemcija-20-21.asp