Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 in 2021

24. 4. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2020 in 2021 na vseh področjih znanosti. Izbrani bilateralni projekti se pričnejo izvajati s 1. januarjem 2020 in trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Hrvaška.

Rok za oddajo vlog: 14. junij 2019, do 15. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Hrvaska/razpisi/19/razp-hrvaska-20-21.asp