Show menu

Sprememba (Ur. list št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019) 5. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

8. 5. 2019
1. V 5. javnem razpisu za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju 1. Osnovni podatki o javnem razpisu, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa vlog in zaprtje javnega razpisa:«  datum  »29.  maja  2019«  nadomesti  z  datumom »30. julija 2019«.

2. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.


Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano