Show menu

• Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica...

8. 5. 2019
• Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis NovaGori-ca-PrR-2019), (Ur. list št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019)

• Javni  programski  razpis  za  izbor  kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih de-javnosti na območju Občine Renče Vogrsko, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis RenčeVogrsko-PrR-2019). (Ur. list št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019)

Zbiranje vlog bo potekalo do 27. maja 2019. 

Izvajalec razpisa: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
https://www.jskd.si/financiranje/uvod_financiranje.htm