Show menu

Javni razpis za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019 (Ur. list št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019)

13. 5. 2019
Predmet tega javnega razpisa je financiranje usposabljanja organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev pri  izvajalcih izobraževalnih  programov (v nadaljevanju: programi), ki so vpisani v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ pri Zavodu RS za zaposlovanje in promocijskih aktivnosti za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje s poudarkom na starejših odraslih.

Rok za prejem ponudb: 24.05.2019 do 12:00

Ministrstvo  za  izobraževanje, znanost in šport