Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu

13. 5. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo na področju medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij, oblikovana in izvedena obširna komunikacijska kampanja, z namenom zmanjševanja/odpravljanja medgeneracijskih stereotipov.

Javni razpis predvideva sofinanciranje projektnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru sledečih faz:

- priprava komunikacijske kampanje,
- izvedba komunikacijske kampanje, ki bo vključevala med drugim izvedbo raznovrstnih izobraževalnih vsebin, namenjenih osnovnošolcem,  dijakom,  študentom in zaposlenim,
- izvedba  promocijske  aktivnosti,  v  okviru  katere  bo podjetjem/organizacijam, ki sprejemajo/vzpodbujajo sodelovanje različnih generacij in uvajajo nove dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja, podeljeno pri-znanje,
- evalvacija projektnih aktivnosti z izvedbo zaključne konference,
- upravljanje projekta.

Rok za prejem ponudb: 14.06.2019

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1094