Show menu

Objava (Ur. list št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019) zaprtja Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018

27. 5. 2019
Objava (Ur. list št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019) zaprtja Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam –  C1 2018, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 28. 12. 2018 (Ob-3518/18).

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad