Show menu

Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva

27. 5. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k  razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem  učinkovitih in  kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju. 
Ministrstvo bo v okviru izbranih vlog subvencioniralo:

• Sklop A: trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah
• Sklop B:trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in  koordinatorje  prostovoljstva  v  prostovoljskih  organizacijah

Rok za oddajo vlog: do vključno 8. 7. 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za javno upravo
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/