Show menu

Sprememba (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019) Javnega razpisa P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

3. 6. 2019
Sprememba (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019) Javnega razpisa P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 28. 12. 2018, Ob-3491/18. 

Izvajalec razpisa: Slovenski podjetniški sklad