Show menu

Popravek (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019) javnega razpisa za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019

3. 6. 2019
V Javnem razpisu za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) se v 1. poglavju » Predmet javnega razpisa« v točki 1.3 v prvi in drugi alineji znesek »134.500 eurov« nadomesti z zneskom »132.000 eurov«

Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano