Show menu

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019

3. 6. 2019
Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019 (CRP 2019) je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektor-jem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Javni razpis CRP 2019 temelji na strateških ciljih, opredeljenih v Strategiji Republike Slovenije 2030 in v dokumentih udeležencev javnega razpisa CRP 2019. Seznam dokumentov je priloga javnemu razpisu.

Prijave morajo biti oddane do vključno 2. 7. 2019 do 14. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost

http://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/19/razp-crp-19.asp