Show menu

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019

3. 6. 2019
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije. Cilj je izboljša-nje lokalne in regionalne infrastrukture. Cilj dosežemo z naslednjimi ukrepi:– izboljšanje cestne infrastrukture,– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,– izboljšanje  socialne  in  športno  turistične  infra-strukture,– izboljšanje gospodarskega razvoja in–   izgradnja  ali  posodobitev  informacijske  komunikacijske tehnologije.

Rok za oddajo vlog: do 30. 9. 2019.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalni sklad
http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/javni_razpis_copy1.pdf