Show menu

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019

3. 6. 2019
Namen javnega razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Cilja javnega razpisa je premostitveno financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi, ki ustreza  naslednjim ukrepom:

– premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,
– premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij,
– premostitveno  financiranje projektov  kmetijskih gospodarstev.


Vlagatelj vlogo odda do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer:

1. rok do 15. 7. 2019,
2. rok do 26. 8. 2019,
3. rok do 21. 10. 2019,
4. rok do 25. 11. 2019.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalni sklad