Show menu

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019

3. 6. 2019
Namen  javnega  razpisa  je  spodbujanje  investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije. 

Cilj javnega razpisa je spodbujanje razvoja primarne kmetijske pridelave, kmetijske prede-lave in trženja ter projektov v gozdarstvu z naslednjimi ukrepi:

– izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
– izboljšanje  naravnega  okolja,  higienskih  razmer  ali standardov za dobro počutje živali,
– vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
– doseganje kmetijsko okoljsko podnebnih ciljev,
– pozitiven učinek na predelavo,
– intenziviranje trženja,
– intenziviranje gospodarjenja z gozdovi,
– zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu.

Vlagatelj vlogo odda do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer:

1. rok do 8. 7. 2019,
2. rok do 19. 8. 2019,
3. rok do 23. 9. 2019,
4. rok do 28. 10. 2019,
5. rok do 9. 12. 2019.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalni sklad