Show menu

Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v okviru operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020

11. 6. 2019
(Ur. list št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019) 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2020–2023 v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020 (OP MPO).
Ključni cilj dejavnosti je zagotavljati nefinančno po-moč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje

Rok za prejem ponudb: 12.07.2019. 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti