Show menu

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije

11. 6. 2019
(Ur. list št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019)

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela skupnega avstrijsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Avstrijski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjo slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta v skladu z določili avstrijskega javnega razpisa in jo odda na razpisu FWF (gl. povezavo). Slovenski in avstrijski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS