Show menu

Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019"

11. 6. 2019
(Ur. list št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019)

Namen razpisa je nagraditi najboljših trideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.
Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:
  • uspešen  zagon  najmanj  30  novih  podjetij, ki jih vodijo ženske;
  • stabilnejši  začetek  poslovne  poti  za  nagrajene podjetnice začetnice;
  • spodbuditi inovativnost in tržno usmerjenost poslovnih modelov.

Rok prijave: 22.7.2019 do 13.00 ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije