Show menu

Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3

11. 6. 2019
(Ur. list št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019)

Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih  problemskih  območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. Razpis  spodbuja  razvojno  investicijske  projekte  v  gospodarstvu s sledečimi pozitivnimi učinki na:– konkurenčnost,– zaposlitvene možnosti.

Rok za oddajo vloge:
Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, in sicer:
1. rok do 19. 7. 2019,
2. rok do 30. 8. 2019,
3. rok do 15. 10. 2019,
4. rok do 29. 11. 2019.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad