Show menu

Popravek (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019) javnega razpisua za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019«

18. 6. 2019
Popravek (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019) javnega razpisua za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP  2019« v letu 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/19 z dne 31. 5. 2019, se v naslovu teme »1.1.14. Naslov teme: Napredovalni model za telesno zmogljivost šolajočih se otrok z aplikacijo za starše, mladostnike in odločevalce«, beseda »napredovalni« zamenja z besedo »napovedovalni«, in sicer tako, da se besedilo glasi:1.1.14. Naslov teme: Napovedovalni model za telesno zmogljivost šolajočih se otrok z aplikacijo za starše, mladostnike in odločevalce.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije