Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2019 (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019)

18. 6. 2019
Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, graditve, zemljiške in stanovanjske politike. Razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih aktivnosti: priprava in izvedba dogodkov, kot so razstave, simpoziji, konference, okrogle mize, posveti, delavnice, izobraževanja in druge inovativne aktivnosti. Prednost imajo projekti, katerih aktivnosti so vsebinsko enovite oziroma tvorijo vsebinsko zaokroženo celoto.

Rok za prejem vloge na javni razpis je do 28. 6. 2019 do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor