Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2019 (JR-RD 2019)

18. 6. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2019, ki podpirajo cilje javnega razpisa.

Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja pro-gramov in projektov romskih društev:
- na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja,
- na področju medgeneracijskega sodelovanja,
- na področju spodbujanja enakosti,
- na področju spodbujanja izobraževanja,
- na področju ohranjanja, razvoja in promocije romske kulture in identitete,
- na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti na terenu.

Rok za oddajo vlog: 28. 6. 2019.

Izvajalec razpisa: Svet romske skupnosti RS