Show menu

Javni razpis Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019–2022

26. 6. 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sodelovanja gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev (gostujoči tuji strokovnjak) v neposrednem pedagoškem procesu (predavanja, vaje, seminarji) v obliki krajših in daljših gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019–2022.

Javni razpis ima dve aktivnosti:

Aktivnost št. 1: krajša gostovanja
Gostujoči tuji strokovnjak mora v okviru krajšega gostovanja na slovenskih visokošolskih zavodih sodelovatipri  izvedbi  posameznih  delov  predmeta  oziroma  predmetnega področja najmanj šest in največ enainsedemdeset pedagoških ur na mestu visokošolskega učitelja.
Časovna dinamika krajših gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov je v obdobju od enega do šestdeset dni.

Aktivnost št. 2: daljša gostovanja
Gostujoči tuji strokovnjak mora v okviru daljših gostovanj na slovenskem visokošolskem zavodu sodelovati pri izvedbi posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja skupno najmanj dvainsedemdeset ur v treh mesecih (to je v 90 dneh), oziroma skupno najmanj šestindevetdeset ur v štirih mesecih (to je v 120 dneh) oziroma skupno najmanj sto dvajset ur v petih mesecih (to je v 150 dneh) na mestu visokošolskega učitelja.

Časovna dinamika daljših gostovanj gostujočih tu-jih strokovnjakov je torej najmanj tri mesece ali 90 dni skupaj oziroma štiri mesece ali 120 dni skupaj oziroma največ pet mesecev ali 150 dni skupaj. V tej predpisani dinamiki mora gostujoči tuji strokovnjak opraviti predpisano število ur, ki znaša povprečno štiriindvajset ur neposredne pedagoške obveznosti na mesec.

Rok za prejem ponudb: 16.09.2019 do 12:00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport